Prihlásenie

Palivová spoločnosť TVEL úspešne dokončila práce na projekte AVOGADRO

Palivová spoločnosť TVEL úspešne dokončila práce na projekte AVOGADRO

Centrotech-SPb, a.s., výskumná a vývojová organizácia Palivovej spoločnosti TVEL, ktorá je súčasťou ruskej štátnej korporácie Rosatom, úspešne dokončila práce na medzinárodnom projekte presnejšieho definovania Avogadrovej konštanty (projekt AVOGADRO).

 

Hlavným cieľom projektu bolo definovanie Avogadrovej konštanty s minimálnou chybou 2x10-8, čo je 15-krát presnejšie ako doteraz používaný fyzikálny štandard. V súčasnosti používaný fyzikálny štandard je platinovo-iridiový valec, ktorý má relatívne nestále parametre meniace sa pod vlyvom času, takže fyzici a chemici musia neustále upravovať svoje výpočty. Z toho vyplýva, že zníženie nepresnosti pri definovaní Avogadrovej konštanty umožní zvýšiť presnosť merania jednotky hmotnosti, čo odborníkom z rôznych oblastí aplikovanej vedy uľahčí výpočty.

 

Inštitút Centrotech nebol náhodnou voľbou pre realizáciu jednej z kľúčových etáp definovania konštanty. Jeho odborníci predložili vedecké a ekonomické zdôvodnenie riešenia, vrátane výpočtu hmotnosti presného počtu atómov v izotope kremíka Si-28. Táto látka sa dá vytvoriť obohatením fluoridu kremičitého, ktorý sa v prírode bežne vyskytuje. Odborníci inštitútu navrhli a vyrobili unikátne zariadenia – centrifúgy na separovanie stabilných izotopov, aby získali čistý izotop kremíka Si-28 zbavený ostatných izotopov.

 

Izotopická a chemická čistota krištalického kremíka bola 10-násobne vyššia ako doteraz dosiahnuté hodnoty, čo predstavuje až o 50% vyššiu čistotu ako vyžadovali technické požiadavky projektu. Po jeho vytvorení odoslali vedci kremíkový kryštál zahraničným spolupracovníkom projektu na konečnú analýzu, využitie a ďalší výskum.

 

Je treba spomenúť, že čistý izotop kremíka Si-28 sa pôvodne vyrobil v rámci úplne inej úlohy.Vznikol ako vedľajší produkt pri vytváraní polovodičovej technológie potrebnej pre vznik kvantového superpočítača budúcnosti.Okrem toho pri vývoji tohto materiálu pripravili špecialisti inštitútu celý rad vedeckých materiálov a vzoriek izotopov kremíka Si-29, Si-28 a Si-30, potrebných na výskumné účely na celom svete.

 

Odborníci očakávajú, že novú Avogadrovu konštantu schváli a zavedie Medzinárodný výbor pre miery a váhy (CIPM) do konca roku 2010.

 

Alexej Kalitejevskij, generálny riaditeľ Centrotech-SPb, a.s., zdôraznil: „Pracovali sme na vyriešení naozaj zložitého problému. Som preto hrdý na všetkých našich spolupracovníkov projektu. Ťažká úloha bola nakoniec vyriešená. A nás teší skutočnosť, že práve zapojenie ruských vedcov umožnilo nájsť východisko zo zložitej situácie a vďaka tímovej práci sme určili hmotnosť jedného atómu s takou presnosťou.“

 

O projekte Avogadro

 

Avogadrova konštanta (NA) je základnou fyzikálnou konštantou, ktorá spája koncepciu hmotnostnej jednotky, kilogramu, s atómovou hmotnosťou. Zníženie chyby pri určovaní NA pomocou konštanty atómovej hmotnosti umožní presnejšie určenie jednotky hmotnosti. Okrem toho, hodnota NA určená s najnižšou možnou chybou je potrebná na úpravu ďalších základných fyzikálnych konštánt, ako je Planckova konštanta a iné.

 

Centrotech-SPb, a.s. je súčasťou Palivovej spoločnosti TVEL (www.tvel.ru). V roku 1953 jej odborníci ako prví na svete navrhli plynovú centrifúgu (GC) vhodnú na priemyselné obohacovanie izotopu uránu U235. Táto spoločnosť navrhla 9 generácií plynových centrifúg, z ktorých 6 sa komerčne využívalo. Dve z nich sa doteraz využívajú v praxi pri obohacovaní uránu.

 

Zloženie vývojových oddelení a výskumných laboratórií umožňuje viesť ďalší výskum v oblasti vývoja nových generácií plynových centrifúg.

 

Centrotech-SPb je tiež jedinou projekčnou kanceláriou, ktorá sa špecializuje na vývoj pomocných zariadení pre závody na separáciu a vývoj potrubí pre jadrové elektrárne.

 

 


 

Priemerné hodnotenie: 3.5 (2 votes)
Palivová spoločnosť TVEL úspešne dokončila práce na projekte AVOGADRO