Prihlásenie

Spoločnosť Brady zlatým partnerom konferencie Alemona Safety 2012

Spoločnosť Brady zlatým partnerom konferencie  Alemona Safety 2012

Bratislava, 21. augusta 2012 - Nezmeškajte jedinečné podujatie, ktoré sprostredkuje inšpiráciu, myšlienky a konexie potrebné pre formuláciu nových stratégií pre BOZP na rozvíjajúcich sa trhoch.

 

Konferencia Alemona Safety ponúka priestor pre celosvetovú výmenu najnovších skúseností v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách. Pre každého účastníka ide o mimoriadnu príležitosť stať sa členom globálnej komunity viac ako 1000 riadiacich pracovníkov, podnikateľov a odborníkov z verejných sektorov, ktorí participujú na tvorbe novodobého líderstva pre trvalo udržateľný biznis a rozvoj.

 

„Naša diskusia ide nad rámec odbornej debaty a zaužívaných praktík. Nech je počuť hlas tých, čo prijímajú zásadné rozhodnutia a tvoria legislatívu!"

 

Konferencia využíva revolučné nástroje s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu:

1. Unikátna kombinácia otvoreného priestoru panelov a modelov budúceho výskumu – riešenie komplexných problémov najjednoduchšími spôsobmi

2. Kontinuálne prispôsobovanie diskusie reálnym kompetenciám zúčastnených

3. Vytváranie debatných podskupín podľa priemyselných odvetví a tém

4. Správy a záverečné hlasovanie za najlepšie stratégie a s nimi súvisiace krátkodobé kľúčové akčné plány

 

Zlatým partnerom konferencie je spoločnosť Brady.


Viac informácií o podujatí a prihláška na www.alemonae.com

Nehlasované