Prihlásenie

Registrácie do mýtneho systému: slovenskí dopravcovia sa vzdelávali na odborných seminároch

Registrácie do mýtneho systému: slovenskí dopravcovia sa vzdelávali na odborných seminároch

S cieľom oboznámiť slovenských dopravcov so zavádzaním mýta na Slovensku a so spôsobmi registrácie usporiadala spoločnosť W.A.G. minerální paliva, a.s. v dňoch od 12. do 13. novembra v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sériu odborných seminárov. Niekoľko desiatok dopravcov sa prakticky zoznámilo so spôsobom registrácie do slovenského mýtneho systému a možnostiach výhodnejšieho tankovania v celej Európe.

Od 1. januára 2010 sa na Slovensku zavádzajú poplatky za používanie diaľnic a ciest prvej triedy. Mýto budú povinné platiť aj všetky motorové vozidlá, jazdné súpravy na prepravu tovaru s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony a všetky motorové vozidlá, ktoré umožňujú prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Domáci i zahraniční prepravcovia sú povinní sa pred použitím ciest vopred zaregistrovať u zmluvných partnerov. Líder na trhu flotilových kariet, spoločnosť W.A.G. minerální paliva už dnes umožňuje prepravcom pohodlnú registráciu prostredníctvom on-line internetového formulára na stránke www.eurowag.com. Registrovaný prepravca získa kartu EUROWAG, ktorú môže použiť nielen na úhradu mýtneho na Slovensku, v Česku, v Nemecku a Rakúsku ale aj na výhodné tankovanie paliva v trinástich európskych krajinách.
On-line systém registrácie na internete účastníkom seminára názorne predviedol generálny riaditeľ spoločnosti W.A.G minerální paliva Martin Vohánka. Prepravcovia sa mohli presvedčiť, ako registrácia funguje v praxi. Na internetovej stránke www.eurowag.com je potrebné zadať údaje o dopravcovi a po ich overení systém automaticky vygeneruje zmluvu a pošle ju klientovi na podpis. Celý proces trvá iba niekoľko dní. Neskôr klient dostane tzv. OBU jednotku, ktorú umiestni do vozidla.
Existuje niekoľko spôsobov platby za mýto. Hotovostne - na čerpacích staniciach, pomocou klasickej bankovej karty alebo prostredníctvom tzv. flotilových kariet. Flotilová karta EUROWAG (nazývaná tiež palivová karta) je špecifickým druhom kreditnej karty. Dostane ju každý, kto sa zaregistruje a spĺňa kritériá na jej vydanie. Pre bonitných klientov je tiež k dispozícii úverový rámec, ostatní môžu získať kartu EUROWAG Easy po zložení depozitu.

Jednoduchá a pohodlná registrácia do mýtneho systému na www.eurowag.com.
 

Nehlasované
Registrácie do mýtneho systému: slovenskí dopravcovia sa vzdelávali na odborných seminároch