Prihlásenie

Napriek výraznému ohňostroju v tomto roku ponúkajú akcie na rozvíjajúcich sa trhoch ďalší rastový potenciál

Napriek výraznému ohňostroju v tomto roku ponúkajú akcie na rozvíjajúcich sa trhoch ďalší rastový potenciál

Od marca tohto roka zaznamenali akcie na rozvíjajúcich sa trhoch mimoriadne vysoké dvojciferné a čiastočne dokonca trojciferné kurzové zisky. Ruský index MICEX dosiahol od začiatku roka prírastok vo výške približne 120 %, indický SENSEX narástol o takmer 70 % a čínske akcie v Hongkongu si prilepšili o takmer 60 %. Samozrejme, že aj tieto trhy v roku 2008 utrpeli pod vplyvom finančnej krízy obrovské straty, práve preto je ich vývoj vzhľadom na globálne hospodárske a finančné rámcové podmienky viac než prekvapivý. Najmä ak aj samotné rastové vyhliadky pre USA, EÚ a Japonsko sú podstatne utlmené a ukazujú tak ako predtým riziko poklesu.

Aj keď je opakovanie sa tohto veľmi rýchleho nárastu v roku 2010 nepravdepodobné, vidí Raiffeisen Capital Management na rozvíjajúcich sa trhoch ďalší rastový potenciál a nie len možnú investičnú bublinu. „Akcie týchto krajín už síce nemajú nadpriemerne výhodné ceny, napriek tomu ponúkajú z nášho pohľadu naďalej atraktívne investičné možnosti. Aj v roku 2010 budú stredobodom pozornosti investorov krajiny ako Rusko, Čína a India,“ uviedla Angelika Millendorfer, vedúca oddelenia Emerging Markets Equities spoločnosti Raiffeisen Capital Management vo Viedni.

Rusko – Produkcia ropy je stále drahšia

Najväčšou volatilitou medzi doteraz menovanými tromi krajinami sa vyznačuje ruský akciový trh. Po obrovskom prepade v druhej polovici roka 2008 je tento rok ruský akciový trh najvýkonnejší. „Medzi investormi sa Rusko zvyčajne obmedzuje len na jeho bohaté zásoby ropy, plynu a energetický sektor je samozrejme aj s odstupom času pre krajinu najdôležitejší. Napriek tomu ponúka aj množstvo iných odvetví zaujímavé investičné možnosti. Telekomunikácie, financie a iné sektory sa vyznačujú ďalším rastovým potenciálom,“ tvrdí Millendorfer. V uplynulých desiatich rokoch Rusko enormne profitovalo z rastúcej ceny ropy, ale v súčasnosti jeho produkcia dosiahla úroveň, ktorá môže rásť už len pomaly. Ekonomicky výhodná ťažba z ľahko dostupných polí naráža na svoje prirodzené hranice. Aj keď sa podarilo z polí vyťažiť pomocou vyspelých technológií viac ropy, v súčasnosti sú už však ich možnosti takmer vyčerpané.

„Ďalej na východe (možno aj na severe v Arktíde) v sibírskych oblastiach existujú síce ešte enormné nevyčerpané zdroje, ale pre ich ťažbu sú potrebné mimoriadne investície, keďže je nutné vyvinúť a vybudovať zodpovedajúcu infraštruktúru, čo bude trvať roky. Ťažba ropy je v prípade mnohých nových polí taká nákladná, že cena ropy, pri ktorej sa ich oplatí využívať, sa pohybuje až okolo 50-60 $ za barel. Lacná ropa tak bude patriť minulosti, a to aj na globálnej úrovni,“ o tom je presvedčená Millendorfer.

Napriek tomu, že ruská vláda znížila v uplynulom roku dane pre ropné koncerny a podnikom, ktoré investujú do rozvoja týchto “nevyužitých polí“ a poskytla im primerané stimuly, je úroveň daní na ropu v Rusku ešte stále veľmi vysoká. Tieto poplatky predstavujú pre vládu najdôležitejší zdroj príjmov a priestor na ďalšie znižovanie daní sa vzhľadom na zvýšenie deficitu štátneho rozpočtu v dôsledku ekonomického poklesu výrazne zúžil. „Ocenenia akcií ruských ropných spoločností sa v súčasnosti pohybujú na rozumnej úrovni: nie sú výhodné, ale ani predražené. Na základe globálnej dynamiky ponuky a dopytu sa dá v prípade vývoja ceny ropy predpokladať skôr jej zvyšovanie. V kombinácii s daňovými stimulmi pre „projekty neotvorených polí“ by to ruským ropným spoločnostiam mohlo priniesť značné dodatočné výnosy, ktoré sa v súčasnosti ešte neodzrkadľujú v plnom rozsahu na aktuálnych trhových cenách,“ dodala viedenská expertka na fondy.

India – Large Caps zacláňajú výhľad na príležitosti v skupine Small Caps a Mid Caps

Odolnosť Indie voči celosvetovému ekonomickému poklesu prekvapila mnohých pozorovateľov. Predovšetkým aj preto, že indická vláda neposkytla žiadne významnejšie fiškálno-politické impulzy na oživenie ekonomiky. Podstatným faktorom tohto úspechu je na jednej strane porovnateľne vyššia nezávislosť krajiny od vývozu, na strane druhej aj prekvapivo jednoznačné víťazstvo Indického národného kongresu a jeho spojencov v parlamentných voľbách v máji 2009. Vláda sa tak mohla vďaka potrebnej väčšine rýchlo zostaviť a bez ťažkopádneho hľadania kompromisov mohla realizovať ďalšie ekonomické reformné opatrenia. „Prílev zahraničného kapitálu bezprostredne po voľbách výrazne vzrástol. Najväčšie indické akcie, zastúpené v indexe BSE Sensex 30, vykazujú koeficient P/E vo výške 18-19, čo je aj s prihliadnutím na očakávania vysokého podnikového zisku (do 20 %) príliš drahé,“ realisticky zhodnocuje Millendorfer. Dôvody na to sú jednoznačné: „Zahraniční investori investujú prevažne do akcií zo segmentu Large Cap, keďže menšie tituly spravidla nevykazujú želanú likviditu. Poháňajú tak ceny Large Caps vysoko a jeden alebo druhý príležitostný nákup v segmente Small a Mid Cap nechajú ležať ladom. Pritom práve medzi indickými Mid Caps existujú mnohé firmy, ktoré nepretržite vykazujú výnosnosť medzi 15-30 % a obchodujú sa s oveľa výhodnejším koeficientom P/E ako mnohé akcie indexu Sensex 30,“ tvrdí Millendorfer.

Raiffeisen Capital Management sa v Indii spolieha na sektor informačných technológií, prinajmenšom pokiaľ ide o akcie zo segmentu Large Cap. Tento sektor profituje z globálneho trendu v outsourcingu. Celkovo robí indická ekonomika dobrý dojem: rast HDP vo výške 6 %, solídne banky, zdravý nárast úverov a stabilná vláda. „Riziko vzniká až vtedy, ak sa zvýši tlak na infláciu, čo sa pri rastúcej cene ropy môže stať veľmi rýchlo. Vzhľadom na súčasný dobrý stav indickej ekonomiky, by sa India mohla stať jednou z prvých rozvíjajúcich sa krajín, v ktorej sa zvýšia úrokové sadzby,“ uviedla Millendorfer.

Čína – veľké daňové stimuly posúvajú ekonomiku vpred

V porovnaní s Indiou je čínsky akciový trh ocenený o niečo výhodnejšie, aj keď nie práve lacno. Čína je na ceste dosiahnuť v tomto roku cielený rast HDP vo výške 8 % a rovnakým tempom rásť aj v roku 2010. Bez enormných ekonomických a fiškálno-politických stimulov štátu by však Čína ukázala úplne iný obraz. Investičné výdavky vlády, väčšina z nich do dlhodobých projektov, kompenzovali obrovský pokles exportu vo výške 25 %. Výrazný rast úverov podporuje investície a spotrebu, avšak udržateľnosť tohto rastu je otázna, keďže prichádza po období, v ktorom sa dopyt po úveroch skôr utlmoval. Okrem toho sú to nielen úvery, ktoré rýchlo stúpajú, rovnako rýchlo narastajú aj vklady. Pomer úverov k vkladom sa pohybuje pod úrovňou 70 %, čo predstavuje veľmi priaznivú konšteláciu.

Z čiastočne vyššej likvidity profituje aj čínsky trh nehnuteľností a akcií. Ten druhý dopadol v uplynulom roku oveľa horšie ako trhy ostatných veľkých rozvíjajúcich sa krajín. Z pohľadu Raiffeisen Capital Management je to dôsledkom množstva veľkých prvých a druhých verejných ponúk emisií akcií a dlhopisov, ktoré v letných mesiacoch zaplavili trh a pripravili ho tak o likviditu. „Na základe nárastu cien čínskych akcií o 150 % od ich miním v októbri 2008 začalo mnoho pozorovateľov hovoriť o novej bubline. Avšak pohľad na aktuálne a historické ocenenia tento odhad nepotvrdzuje. Tak s ohľadom na koeficient P/E, ako aj na cenové perspektívy pre rok 2010 je ocenenie čínskych akcií v súčasnosti neutrálne,“ uzatvorila Millendorfer. Analytici očakávajú v roku 2010 ďalší nárast vo výške 25 %, čo Raiffeisen Capital Management hodnotí skôr ako optimistický odhad.

Raiffeisen Capital Management považuje čínsky bankový sektor vďaka vysokým ziskovým rozpätiam, priaznivému vývoju úverov v spotrebnom a podnikovom sektore a celkovo solídnym bilanciám za naďalej atraktívny. Naopak, sektory telekomunikácií a spotrebného tovaru vytvárajú negatívny tlak na vývoj akciového trhu. Celkovo však môžu čínske akcie dosiahnuť v nasledujúcich mesiacoch ďalšie zisky. Pre druhý polrok 2010 sú však vyhliadky ešte nejasné. Je potrebné počkať, nakoľko je hospodárske oživenie v USA a v Európe trvalé. Dôsledky však budú v každom prípade citeľné aj pre Čínu.

Nehlasované