Prihlásenie

Pozvánka na tlačovú konferenciu a exkurziu - materiálové zhodnocovanie skla a pneumatík

15.11.2011 - 10:00
15.11.2011 - 11:00

 PR agentúra PAPER LIFE

 

Vás týmto srdečne pozýva na TLAČOVÚ KONFERENCIU o materiálovom zhodnocovaní odpadového skla a opotrebovaných pneumatík, za účasti odborníkov z firiem KOSIT, a. s., Košice, V.O.D.S. Košice,

a. s. a Recyklačného fondu, ktorá sa uskutoční

 

v utorok  15. novembra  2011 o 10.00 hod.  v Košiciach, 

v Toskánskom salóniku penziónu Golden Royal***, Vodná 8, Košice.

 

Pre záujemcov - novinárov usporiadame, ešte pred tlačovou konferenciou, krátku exkurziu v zbernom dvore KOSITU, s dôrazom na sklo a s možnosťou filmovať a fotografovať a robiť rozhovory s odbornými pracovníkmi firmy KOSIT.

Zraz na exkurziu je o 8.45 hod. na zbernom dvore KOSITU, na ulici Jesenského 4 v Košiciach.

 

Témy tlačovej konferencie:

 

1)      Materiálové zhodnocovanie odpadového skla v rámci SR

2)      KOSIT- zber a zhodnocovanie odpadov, s dôrazom na sklo

3)      Situácia v materiálovom zhodnocovaní opotrebovaných pneumatík na Slovensku

4)      Informácie o Závode na spracovanie opotrebovaných pneumatík a gumy v Priemyselnom parku Kechnec spoločnosti V.O.D.S.

 

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia:  

Alvise Gerotto, generálny riaditeľ KOSIT, a. s., Košice

Peter Švigár, obchodný riaditeľ Divízie Pneumatiky a guma V.O.D.S., Košice, a. s.

Juraj Dlhopolček, predseda  Správnej rady Recyklačného fondu

Ján Líška, riaditeľ Recyklačného fondu

Peter Vozár, vedúci sektoru opotrebovaných pneumatík Recyklačného fondu

 

Program tlačovej konferencie :

  1. Otvorenie tlačovej konferencie
  2. Vystúpenie generálneho riaditeľa KOSITU ku skúsenostiam so separovaním odpadu v meste Košice a k zberu a zhodnocovaniu skla
  3. Vystúpenie riaditeľa Recyklačného fondu Jána Líšku k zhodnocovaniu skla v SR
  4. Vystúpenie predsedu Správnej rady Recyklačného fondu Juraja Dlhopolčeka k situácii okolo opotrebovaných pneumatík
  5. Vystúpenie Petra Švigára k spracovaniu opotrebovaných pneumatík vo V.O.D.S.
  6. Otázky novinárov
  7. Záver tlačovej konferencie (o cca 10.50 h)
  8. Individuálne poskytovanie rozhovorov pre jednotlivé masmédiá

 

 

Svoju účasť na tlačovej konferencii  nahláste na e-mail: paperlife@stonline.sk  obratom, alebo najneskôr do piatku 11. 11. 2011. Pri prezentácii dostanete písomné tlačové informácie a pokiaľ ste v našom adresári, správy Vám následne zašleme aj elektronicky. Akékoľvek ďalšie informácie Vám rád poskytne organizátor akcie Ing. Štefan Kuča, PR agentúra PAPER LIFE, na tel. 0905 555 140. Po TK Vás pozývame na spoločný obed účastníkov TK (o cca 11.00 hod.).

Nehlasované